اپلیکیشن ولدیکا

اپلیکیشن ولدیکا با هدف فراهم آوردن امکان ادامه ارائه خدمات به کاربران گرامی از طریق تلفن همراه طراحی و پیاده سازی شده است تا ایشان بتوانند با استفاده از این امکان با سهولت به آخرین اطلاعات قرار داده شده در پایگاه ولدیکا دسترسی داشته باشند.

امکانات

اپلیکیشن ولدیکا شامل امکانات ذیل است

مستندات دیجیتال

در این بخش، مشخصات، توضیحات و امکان خرید مستندات ولدیکا از جمله دانشنامه، مقاله و ... فراهم شده است.

راهنمای مشاغل

در این بخش، اطلاعات آگهی های استخدام نیروی انسانی متخصص در زمینه های کاری مرتبط آورده شده است.

وبلاگ

در این بخش، اطلاعات علمی و توصیه های کاربردی در مباحث گوناگون مهندسی اتصال و بازرسی بیان می شود.

دوره های آنلاین

در این بخش، مشخصات، توضیحات و امکان ثبت نام در دوره های الکترونیک و آنلاین ولدیکا فراهم شده است.

مناقصه ها و مزایده ها

در این بخش، اطلاعات آگهی های مناقصه و مزایده در جریان مرتبط با صنعت اتصال و بازرسی آورده شده است.

اخبار

در این بخش، اطلاعات مربوط به تازه های علوم و فناوری های جوشکاری و سایر روش های اتصال بیان می شود.

دریافت

اپلیکیشن ولدیکا به زودی از مراکز نرم افزاری ذیل قابل دریافت خواهد بود